Tại Sao Thức Uống Ngon Vẫn …. “Vắng Khách”

Tại Sao Thức Uống Ngon Vẫn .... "Vắng Khách" 1

Bạn đã bao giờ tự hỏi rằng tại sao thức uống của quán mình ngon, menu phong phú mà vẫn bị “ế” hay không? Tất cả đều có nguyên nhân, và hôm nay mình sẽ chỉ 5 nguyên nhân phổ biến dẫn đến tình trạng vắng khách trên. https://www.youtube.com/watch?v=Ka6zEjRqolg Lý do Thứ Nhất: Ai Thấy […]