25 lỗi mất khách không phanh

25 lỗi mất khách không phanh 1

Kinh doanh quán không phải là điều dễ dàng, tôi biết khá nhiều chủ quán đang không hiểu tại sao khách đến với mình chỉ 1 lần rồi không bao giờ quay lại nữa, mặc dug đồ uống cung mức giá không hề tệ. Tuy nhiên tôi nghí rằng có khá ít anh chị có […]